خدمات بانكي قبرس

خدمات بانكي و حقوقي در قبرس با بالاترين سطح  استاندارد جهاني ارائه مي شود . نيروي كار متخصص ، زير ساختهاي قوي و نسبتا پايداري را براي دولت اين كشور مهيا ساخته است . نرخ پايين جرم و جنايت ، هزينه نسبتا پايين زندگي و ملك ، خدمات بهداشتي درماني پيشرفته  ، قبرس را به كشوري استثنايي براي زندگي و تفريح مبدل كرده است . توليد ناخالص ملي قبرس با 4 در صد رشد در سال 2007 به 5/24 ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم بالاتر از ميانگين است و نشان گر پيشينه قوي و با ثبات قبرس مي باشد و از اين روست كه از قبرس به عنوان يكي از امن ترين و سالم ترين كشورهاي دنيا براي سرمايه گذاري نام برده مي شود .

سيستم بانكي قبرس بسيار قابل انعطاف بوده و بر مبناي سيستم بانكي انگلستان پايه ريزي شده است و خدمات گوناگوني به مشتريان خود ارائه مي دهد . بعد از خريد ملك در قبرس مي توانيد در بانكي كه به شما تسهيلات مي دهد حساب شخصي باز كنيد ، در خواست Credit card  كنيد و حتي براي خريد ماشين و يا ديگر وسايل ضروري خود تقاضاي وام نماييد.

 

صنعت ملك در قبرس

صنعت ملك در قبرس به سبب محدوديت زمين و كنترل وامهاي بانكي منحصر به فرد است . براي يك ارزيابي واقعي بايد به جاي مقايسه قبرس با انگلستان ، فرانسه و اسپانيا، آن را با موناكو و ساردينیا مقايسه كرد.

ملك بزرگترين  منبع سرمايه گذاري خارجي است و ساليانه 1.2 ميليارد يورو به اقتصاد قبرس مي افزايد .درسالهای اخیر حجم عظیمی از متقاضيان ملك در قبرس را کشورهای اروپایی تازه ملحق شده به اتحادیه اروپا و كشورهايي كه دسترسي به دريا ندارند ، تشكيل داده اند. اغلب اين افراد بازنشستگان و خانواده هاي سرمايه داري هستند كه مي خواهند منزل دومي داشته باشند . سرمايه گذاراني كه به دنبال مكاني مناسب و امن براي سرمايه گذاري خود دربحران اقتصادي فعلي هستند نيز در زمره اين گروه مي باشند.

در مناطق خاصي چون ليماسول ميزان تقاضا براي زمين از عرضه آن پيشي گرفته است و از آنجا كه اغلب زمين ها به خانواده هايي تعلق دارد كه نيازي به فروش آن ندارند، زمين در ليماسول بسيار كمياب است .

 

 

صنعت توریسم

جمعيت قبرس حدود 990.000 نفر است كه از ميان اين تعداد 700.000 نفر قبرسی ، 200.000 نفر انگليسي ، 50.000 نفر روسي و 40.000 نفر از خاور ميانه مي باشند .

13% توليد ناخالص ملي قبرس معادل 1.2ميليارد يورو از بازديد ساليانه 2.5 ميليون توريست از قبرس بر آورد شده است .فرهنگ و پيشينه تاريخي قبرس تلفيقي از فرهنگ غني خاورميانه و پيشرفت و تمدن اروپاست .

 

مالیات

قبرس نه تنها مقصد مناسبي براي تورسيتها بشمار می رود بلکه معافيتهاي مالياتي قبرس ،آن را به محلي مناسب براي فعاليت بازرگاني شركتها و بازرگانان مبدل ساخته است .ماليات بر شركتها معادل 10 درصد و كمترين در میان کشورهای اتحاديه اروپاست . مالياتي به سود سهام سهامداران تعلق نمي گيرد . ماليات بر ارث نيز در قبرس وجود ندارد و اين در حالي است كه در اسپانيا اين ماليات برابر 40 درصد و در فرانسه 45 درصد است .

 

قبرس با بيش از 40 كشور توافقنامه ماليات مضاعف امضاء كرده است و از نظر ماليات يكي از به صرفه ترين كشورهاي دنيا براي سرمايه گذاري است و بسياري از شركتهاي بين الملل خارجي ، قبرس را به عنوان پايگاه اصلي خود بر گزيده اند .  شهرت تجاري جهاني قبرس، بزرگترين كمپاني هاي دنيا از جمله PWC ، Delloit و   Touch و    Fraser Mackinly را به قبرس آورده است .